Staatskeurmerk        Uw gids Alexander Groh        Logo van de Austriaguides

Heldenplatz


☰ Navigatie sluiten ☰ Navigatie openen

TOERISTENGIDS OF REISLEIDER?


Toeristengids, gastengids, stadsgids, reisgids, reisleider, gids, … Er is een hele reeks persoonlijke benamingen die in het kader van mijn beroep voorkomen. In veel landen is er, anders dan in Oostenrijk, geen gereglementeerde opleiding of wettelijke scheiding tussen verschillende beroepen, die zich in wezen allemaal bezighouden met de persoonlijke verzorging van gasten, zodat deze termen elders synoniem kunnen worden gebruikt.

In Oostenrijk zijn toeristengids en reisleider echter twee strikt gescheiden beroepen volgens het handelsrecht, waar tevens de stadsgids als gemeentelijk medewerker toe komt. Volgens de definitie EN 13809 van het Comité Européen de Normalisation (CEN) en de Oostenrijkse rechtssituatie kunnen de drie beroepen op deze manier worden gescheiden:


Toeristengids

Definitie volgens EN 13809: De toeristengids is iemand die bezoekers begeleidt in de taal van hun keuze om de culturele en natuurlijke erfenis van een gebied uit te leggen. Hij moet in het bezit zijn van een specifieke kwalificatie voor het gebied, die wordt afgegeven en/of erkend door de bevoegde autoriteit.

De activiteit van de toeristengids is een zogenaamd beschermd beroep en vereist een bekwaamheidscertificaat. Om dit te verkrijgen moet men een zeer uitgebreide opleiding volgen, die in Wenen onder andere Oostenrijkse geschiedenis, Oostenrijkse kunst- en cultuurgeschiedenis, folklore, geneeskunde en wetenschap in Wenen, literatuur- en theatergeschiedenis, Joods Wenen, Weense stadsgeschiedenis, muziekgeschiedenis en politiek onderwijs omvat. Daarna moet men een praktisch, een theoretisch en een schriftelijk examen afleggen voor de examencommissie voor meesterambachten van de Weense Kamer van Koophandel. De kennis van ten minste één vreemde taal moet ook worden bewezen.

Als toeristengids werk ik, net als bijna al mijn collega's, als zelfstandig ondernemer voor eigen rekening. Tijdens mijn werk moet ik duidelijk zichtbaar een badge dragen, wat ook wordt gecontroleerd door controleorganen van de Kamer van Koophandel. (Als iemand zonder toestemming rondleidingen onderneemt, is een bestuurlijke boete te verwachten.)

In het kader van mijn werk bied ik mijn gasten enerzijds zelf samengestelde wandelingen, museumrondleidingen of dagprogramma's aan, zoals die op mijn website te vinden zijn, of gewenste programma's die ik met hen heb samengesteld, en anderzijds neem ik ook de uitvoering over van programma's die een reisorganisator voor zijn gasten heeft opgesteld. Ik kan erbij ook werk doen dat gewoonlijk door reisleiders wordt gedaan.


Reisleider

Definitie volgens EN 13809: De reisleider is iemand die het reisproces beheert en begeleidt namens een reisorganisator. Daarbij zorgt hij ervoor dat het programma wordt uitgevoerd in overeenstemming met het contract tussen de reisorganisator en de reiziger. Hij geeft ook lokale en praktische informatie.

De activiteit van de reisleider is een zogenaamd vrij beroep en vereist geen bekwaamheidscertificaat, maar er zijn specifieke opleidingen die op vrijwillige basis kunnen worden gevolgd. Een reisleider werkt echter ook vaak als werknemer van een toeristisch bedrijf en dus voor rekening van iemand anders.

De reisleider is niet bevoegd om naast de hierboven beschreven activiteiten ook rondleidingen aan te bieden.


Stadsgids

De stadsgids kan door het bureau voor toerisme van een gemeente in dienst worden genomen om nauwkeurig omschreven stadsrondleidingen uit te voeren. Daarnaast zijn er geen andere activiteiten toegestaan.