Statligt certifieringsmärke        Din guide Alexander Groh        Austriaguides logotyp

Heldenplatz

DeutschNederlands


☰ Stäng navigering ☰ Öppna navigering

PRISER


Priser för promenader och visningar på fasta datum

En museivisning tar 1 till 1,5 timmar, och en promenad är vanligtvis planerad till 2 timmar.

Inträdesavgifter, resekostnader för att nå besöksplatserna samt eventuella andra kostnader på plats ingår inte i mina priser och debiteras därför tillämpligt separat.

I särskilda fall debiteras ett specialpris.

Pris i €
20,00
18,00
18,00 eller 17,00*
10,00


* Detta gäller bara för »Det queera Wien» och »Det skändliga Wien».


Priser för enskilda promenader och turer

En museivisning tar 1 till 1,5 timmar, och en promenad är vanligtvis planerad till 2 timmar.

En halvdagstur eller stadsrundtur inom Wien tar högst 3 timmar, utanför Wien högst 4 timmar. För vart och ett av dessa erbjudanden debiteras ett enhetligt pris baserat på tre timpriser.

En heldagstur inom Wien tar högst 6 timmar, utanför Wien högst 8 timmar; för detta debiteras dubbelpriset på en halvdagstur. Varje tur som börjar på morgonen men slutar efter kl. 13.30 anses också vara en heldagstur.

Priset beror på gruppstorlek och kan ses i tabellen nedan. För eventuell övertid debiteras ett timpris (motsvarande en tredjedel av det angivna priset). Observera att gruppstorleken på 35 personer för stadspromenader bör inte överskridas av säkerhetsskäl! Det finns också olika begränsningar för gruppstorlekar i olika museer.

Inträdesavgifter, resekostnader för att nå besöksplatserna samt eventuella andra kostnader på plats ingår inte i mina priser och debiteras därför tillämpligt separat.

I särskilda fall debiteras ett specialpris.

Pris i €
171,00 (övertidstimme: 57,00)
186,00 (övertidstimme: 62,00)
204,00 (övertidstimme: 68,00)
222,00 (övertidstimme: 74,00)

Priser för dagsutflykter

För dagsutflykter med en löptid på mer än 8 timmar, tar jag specialpriser oavsett den faktiska längden.

Inträdesavgifter, resekostnader för att nå besöksplatserna samt eventuella andra kostnader på plats ingår inte i mina priser och debiteras därför tillämpligt separat.

Pris i €
520,00
560,00
610,00
670,00

Priser för specialtjänster

Jag erbjuder även specialtjänster som du kan boka separat. Om du vill göra anspråk på en sådan tjänst eller är intresserad av en som inte listas här, vänligen kontakta mig!

Eventuella inträdesavgifter, resekostnader för att nå besöksplatserna samt eventuella andra kostnader på plats ingår inte i mina priser och debiteras därför tillämpligt separat.

Pris i €
från 57,00 per timme
120,00
120,00
60,00
60,00 plus entrébiljett

Allmänna anmärkningar