Staatskeurmerk        Uw gids Alexander Groh        Logo van de Austriaguides

Heldenplatz

DeutschSvenska


☰ Navigatie sluiten ☰ Navigatie openen

TOERISTENGIDS OF REISLEIDER?


In Oostenrijk zijn toeristengids en reisleiders qua handelsrecht twee sterk gescheiden en beschermde beroepen, die vaak ten onrechte als één enkel beroep worden gezien. Extra verwarring wordt ook veroorzaakt door het feit dat er in veel andere landen, in tegenstelling tot Oostenrijk, geen gereglementeerde opleiding of scheiding van deze twee beroepen in het handelsrecht bestaat.

Tijdens hun werk moeten toeristengidsen een duidelijk zichtbare plaquette dragen, die ook wordt gecontroleerd door de controleorganen van de Kamer van Koophandel. Als iemand zonder bevoegdheid een rondleiding geeft, is een administratieve boete te verwachten.

Volgens de definitie van EN 13809 van het Europees Comité voor Standaardisatie zijn dit de activiteiten van de twee beroepen:


Toeristengids

De toeristengids is iemand die bezoekers begeleidt in de taal van hun keuze om de culturele en natuurlijke erfenis van een gebied uit te leggen. Hij moet in het bezit zijn van een specifieke kwalificatie voor het gebied, die wordt afgegeven en/of erkend door de bevoegde autoriteit.


Reisleider

De reisleider is iemand die het reisproces beheert en begeleidt namens een reisorganisator. Daarbij zorgt hij ervoor dat het programma wordt uitgevoerd in overeenstemming met het contract tussen de reisorganisator en de reiziger. Hij geeft ook lokale en praktische informatie.