Statligt certifieringsmärke        Din guide Alexander Groh        Austriaguides logotyp

Heldenplatz


☰ Stäng navigering ☰ Öppna navigering

TURISTGUIDE ELLER RESELEDARE?


Guide, gästguide, stadsguide, turistguide, reseguide, reseledare, … Det finns en hel rad personbeteckningar som förekommer i samband med mitt yrke. Till skillnad från Österrike finns det i många länder ingen reglerad utbildning eller juridisk åtskillnad mellan olika yrken, som i princip alla handlar om personlig omvårdnad av gäster, så att dessa termer kan användas synonymt på andra håll.

I Österrike är dock turistguiden och reseledaren två strikt skilda yrken enligt handelsrätten, till vilka stadsguiden också kommer som kommunalt anställd. Enligt definitionen EN 13809 från Comité Européen de Normalisation (CEN) och den österrikiska rättsläget kan de tre yrkena skiljas åt på detta sätt:


Turistguide

Definitionen enligt EN 13809: Turistguiden är någon som guidar besökare på det språk de väljer för att förklara det kulturella och naturliga arvet i ett område. Hen har en territoriell behörighet som utfärdas och/eller erkänns av den behöriga myndigheten.

Turistguidens verksamhet är ett så kallat skyddat yrke och kräver ett kompetensbevis. För att uppnå detta måste hen genomgå en mycket omfattande utbildning, som i Wien består av bland annat österrikisk historia, österrikisk konst- och kulturhistoria, folklore, medicin och vetenskap i Wien, litteratur- och teaterhistoria, det judiska Wien, Wiens stadshistoria, musikhistoria samt politisk utbildning. Därefter måste hen avlägga ett praktiskt, ett teoretiskt och ett skriftligt prov inför Wiens handelskammarens examensnämnd för mästare. Kunskapen om minst ett främmande språk måste också bevisas.

Som turistguide arbetar jag, liksom nästan alla mina kolleger, som en oberoende entreprenör för egen räkning. I mitt arbete måste jag bära ett märke på ett väl synligt ställe, vilket också kontrolleras av handelskammarens kontrollorgan. (Om någon skulle genomföra guidade turer utan tillstånd kan hen räkna med en administrativ påföljd.)

Inom ramen för mitt arbete erbjuder jag mina gäster å ena sidan själv förberedda promenader, museibesök eller dagsprogram som finns på min webbplats lika bra som önskade program som jag sammanställer med dem, och å andra sidan tar jag över genomförandet av program som en researrangör har satt upp för sina gäster. På så sätt kan jag också utföra arbete som vanligtvis utförs av reseledare.


Reseledare

Definitionen enligt EN 13809: Reseledaren är någon som (på uppdrag av en researrangör) hanterar och övervakar resplanen och säkerställer att programmet genomförs i enlighet med avtalet mellan researrangören och resenären. Hen ger också lokala och praktiska informationer.

Reseledarens verksamhet är ett så kallat fritt yrke och kräver inget examensbevis, men det finns särskilda utbildningar som kan genomföras på frivillig basis. En reseledare arbetar dock ofta också som anställd hos ett turistföretag och därmed för någon annans räkning.

Reseledaren har inte rätt att erbjuda guidade turer utöver de aktiviteter som beskrivs ovan.


Stadsguide

Stadsguiden kan anställas av en kommuns turistbyrå för att genomföra exakt specificerade turer i staden. Utöver detta är inga andra aktiviteter tillåtna.